Tilskudd til kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorgs ved livets slutt

Målet med tilskuddet er å styrke kvaliteten i tilbudet til pasienter med behov for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt. 

Les mer her