Tilskudd til Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemming

Kommuner kan søke om tilskudd for å styrke kompetansen i tjenesteytingen til utviklingshemmede. Søknadsfrist er 01.mars 2020.

Les mer på denne siden.