Tilskudd til aktivitetstiltak for å motvirke ensomhet og passivitet

Helsedirektoratet har lyst ut muligheter for å søke om tilskudd for å jobbe med tiltak for å motvirke ensomhet og passivitet og å skape aktivitet, deltagelse, sosialt fellesskap og møteplasser.

Les mer her.