Korona – utviklingshemmede

Utviklingshemmede kan ha behov for særlig oppfølging i tiden fremover. På initiativ fra Helsedirektoratet har derfor Nasjonalt kompetansetjeneste for aldring og helse, Stiftelsen SOR og NAKU sammen med Helsedirektoratet utviklet nettsider om personer med utviklingshemming og koronavirus.

Les mer her.