Erfaringer med deltakelse på kommunale pårørendeskoler

Det er sterke helsepolitiske føringer for at personer med demens skal bo hjemme så lenge som mulig, og det forventes at pårørende skal bidra i omsorgsarbeidet.

Les mer her.