Publisert artikkel i “Journal of Multidisciplinary Healthcare ” –

Studien ble gjennomført som et samarbeid mellom Senter for omsorgsforskning midt, NTNU, USHT Verdal, Åfjord og Ålesund og deres tilhørende kommuner. For å få svar på spørsmålet ble det gjennomført fokusgruppeintervju med frivillige aktører i de tre kommunene.

Målet med denne studien var å utforske hva som motiverer til å jobbe som frivillig til hjemmeboende personer med demens. Funnene fra studien viser at de frivillige ble motivert av følelsen av å gjøre en viktig jobb for personer med demens og deres pårørende, og å bidra til at de bedre mester hverdagen. Andre motiverende faktorer var at det oppsto vennskap og de delte felles interesser. De trodde også at de gjorde en viktig jobb for samfunnet for å oppfylle samfunnets mål om at personer med demens skulle kunne bo hjemme lenger. Samtidig ønsket de frivillige mer kunnskap, faglig støtte og avklaring av roller.

Publikasjon:

Malmedal, W., Steinsheim, G., Nordtug, B., Blindheim, K., Alnes, R.E., & Moe, A., How Volunteers Contribute to Persons with Dementia Coping in Everyday Life.  Journal of Multidisciplinary Healthcare » Volume 2020:13, pages 309-319. DOI https://doi.org/10.2147/JMDH.S241246

https://www.dovepress.com/articles.php?article_id=52645