Kommentar: De skrøpelige

Steinar Barstad advarer i Tidsskrift for omsorgsforskning nr. 1-2020 mot å bruke uttrykket «skrøpelige eldre» fordi det kan virke stigmatiserende og diskriminerende.

Les hele kommentaren her