Invitasjon til digitalt møte med kommunene om tilskudd kompetanse og innovasjon

For å bidra til kontinuitet i dialogen mellom Fylkesmannens Helse- og omsorgsavdeling og kommunene under Covid-19- pandemien, ønsker Fylkesmannen å tilby digitale møter.

Les mer her