Søk om midler mot sosial isolasjon blant eldre

Fylkesmannen utlyser midler for å motvirke sosial isolasjon blant eldre. Søknadsfrist er utvidet til 1. september og nå kan også frivillige organisasjoner søke. Trøndelag disponerer 34 millioner kroner, hvorav 15 millioner er avsatt til søknader fra frivillige- og ideelle organisasjoner og stiftelser.

Les mer på denne siden.