Samarbeidsavtalene mellom helseforetak og kommuner – før og etter samhandlingsreformen

Med samhandlingsreformen fra 2012 fikk kommuner og helseforetak en lovpålagt plikt til å inngå samarbeidsavtaler om en rekke forhold.

Les mer på denne siden.