Innbyggere og pasienters involvering i utvikling av helseapplikasjoner for mobile plattformer

Jorunn Bjerkan ved SOF, midt, har sammen med Bridget Kane, Lisbeth Uhrenfeldt, Marit Veie og Mariann Fossum publisert en studieprotokoll i tidsskriftet JMIR Research protocols. Denne protokollen beskriver planene for og starten av en såkalt Scoping review. Målet med denne systematiske oversiktsartikkelen er å utforske hvilken rolle vanlige innbyggere generelt, og pasienter eller pårørende spesielt, spiller i utvikling av helseapplikasjoner for mobile plattformer, såkalte m-helseløsninger. En slik oversikt over eksisterende forskning og utvikling vil være et bidrag til kunnskap om brukerinvolvering i framtidige utviklingsprosjekter. Målet er å få enda bedre m-helse-løsninger ved at potensielle brukere blir tatt med som aktive bidragsytere i utviklingsprosessen. Du kan lese hele studieprotokollen i tidsskriftet JMIR Research Protocols