Hvordan kartlegge behov og fatte vedtak om velferdsteknologi? Webinar for saksbehandlere.

Prosjektet Trøndelagsløftet inviterer til webinar for å styrke kompetansen til de som skal kartlegge behov og fatte vedtak om velferdsteknologi. Les mer om webinaret på Fylkesmannen i Trøndelag sine nettsider.