Kvalitetsreformen Leve hele livet – gratis webinar

Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med Det regionale støtteapparatet i Trøndelag inviterer til en gratis webinar-serie om hvordan jobbe med planlegging, involvering og medvirkning i gjennomføring av reformen Leve hele livet. Les mer på nettsidene til Statsforvalteren i Trøndelag