Helse og omsorgskonferanse 2021

Årets helse og omsorgskonferanse omhandler kvalitetsreformen for eldre – Leve hele livet. Konferansen er digital, og arrangeres av Statsforvalteren i Trøndelag i samarbeid med det regionale støtteapparatet i Trøndelag, 5. oktober kl. 9.00–13.15. Lenke til program og påmelding finner du her.