‘Missed care’ – utelatt helsehjelp

Hørt om missed care? På norsk kalles det utelatt helsehjelp. Helsepersonell står i dette daglig. Konsekvensene av utelatt helsehjelp er store. Pasienter får ikke mat, medisiner og stell. Og omfanget øker. Derfor har det også blitt et forskningsfelt i vekst.

Senter for omsorgsforskning har gjort en kunnskapsoppsummering om missed care på oppdrag fra Helsedirektoratet. Funn, årsaker og tiltak er kartlagt.

Gjennom tre webinar kan du lære mer om missed care. Webinarene er gratis og åpne for alle. Mer informasjon finner du her.