Webinar: Tilrettelegging for å bo hjemme – teknologi og hjelpemidler

I samarbeid med Statsforvalteren i Trøndelag arrangerer Det regionale støtteapparatet for Leve hele livet i Trøndelag den 2. juni et gratis webinar om hva hver enkelt kan gjøre for å mestre å bo hjemme. Les mer her