Digital etisk refleksjon

Stipendiat Lena Marian Jakobsen, ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap, Nord universitet, har nylig publisert en artikkel som omhandler utvikling og utprøving av digital etisk refleksjon blant helsearbeidere i sykehjem og hjemmetjenester. Artikkelen er den første i hennes avhandlingsarbeid som veiledes av Siri A. Devik og Rose Mari Olsen ved SOF midt og Berit S. Brinchmann ved Nord universitet.

Over en 6 ukers periode testet 17 helsearbeidere et digitalt verktøy for å registrere erfaringer med å stå i etiske utfordringer etter endt vakt. Fokusgrupper ble gjennomført i etterkant med 14 av deltakerne. Den digitale refleksjonen ble erfart som praktisk anvendelig og bidro til å øke helsearbeidernes bevissthet omkring moralsk vanskelige situasjoner. Deltakerne mente imidlertid at verdien av slik refleksjon er avhengig av hvordan ledere deltar og anvender den registrerte informasjonen. Les mer om studien her