USHT Trøndelag i unikt samarbeid med tsjekkisk fagmiljø

Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Trøndelag (nord, Verdal) har siden 2019 hatt et samarbeid med et tsjekkisk kompetansemiljø om temaet seksualitet hos personer med utviklingshemming. USHT Trøndelag har utviklet og startet opp læringsnettverket «Tilrettelegging for seksualvennlig miljø», hvor deltakere er ledere og ansatte som jobber i kommunale tjenester for personer med utviklingshemming i kommuner i Midt-Norge. Høsten 2022 var de også i Tsjekkia for å arrangere workshop om læringsnettverk som metode og systematisk forbedringsarbeid. Du kan lese mer om dette her