Veiviser for forskning i helse- og omsorgstjenestene i kommunen

Med denne boka ønsker Senter for omsorgsforskning å stimulere til praksisnær forskning og bidra til at tjenestene tar i bruk ny kunnskap i møte med framtidige utfordringer. Målgruppen er ledere, fagansvarlige og forskningsinteressert personell i helse- og omsorgstjenestene i kommunen, men også studenter og ansatte ved forsknings- og utdanningsinstitusjoner kan ha interesse av å lese denne. Du finner boken fritt tilgjengelig i fulltekst her