Webinar om trygg legemiddelbruk

I anledning Forskningsdagene 2023 inviterer Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (USHT) Trøndelag og Senter for omsorgsforskning (SOF) midt til gratis webinar 20. september.

Tema for årets Forskningsdager er «Energi», og vi har valgt å koble energibegrepet til den kommunale helse- og omsorgstjenestens hjelp med riktig legemiddelbruk. Bruker vi energien riktig? Hvordan kan hjelpen bli trygg og bærekraftig?

Med ulike perspektiver ønsker vi å belyse utfordringer og muligheter knyttet til riktig legemiddelbruk og trygg legemiddelhåndtering i kommunene.

 

Lenke for oppkobling (Teams) er åpen fra kl. 11.45. Du finner lenken her