Astrid Skogseth

Stipendiat

Astrid Skogseth er utdannet teaterregissør ved Ohio universitet, og har en master i drama og teater fra NTNU Trondheim. Astrid har lang erfaring med FoU-arbeid, og har i mange år anvendt teater som verktøy for å sikre medbestemmelse hos mennesker i ulike aldre.

Hun startet som stipendiat ved SOF midt i august 2023, hvor hun er tilknyttet prosjektet MedSafe-Old. I sitt doktorgradsprosjekt skal hun gjennom bruk av teater som verktøy bidra til å øke helsepersonells forståelse av legemiddelsikkerhet, og identifisere strategier som fremmer personsentrert og trygg legemiddelbruk for hjemmeboende eldre. Astrid er medlem av forskningsgruppen Legemidler og legemiddelhåndtering ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.

 

Nedenfor finner du lenke til mer informasjon om henne.