Gunhild Lein Lersveen

Gunhild er utdannet sykepleier, har videreutdanning innenfor pleie og behandling av ikke-helende sår og har en mastergrad i klinisk sykepleie. I tillegg til engasjement ved Senter for omsorgsforskning, midt, er hun ansatt som rådgiver ved Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester (Trøndelag, nord). Hennes fag- og forskningsinteresser omhandler særlig kunnskapsutvikling innenfor sykepleiefaget og helsetjenestene, da spesielt palliasjon, klinisk observasjonskompetanse, kommunikasjon, pasientforløp og samhandling.