Hege Rasmussen Eid

Førsteamanuensis

Hege Rasmussen Eid er spesialsykepleier i psykisk helse med mastergrad i tverrfaglig helse og sosialfag med fordypning i psykisk helsearbeid fra HiNT, og har en PhD i Medisin og Helsevitenskap fra NTNU med fokus på Frontotemporal demens og Alzheimers sykdom. Hennes forskningsinteresser er hovedsakelig demens, demensomsorg, pårørende ved demenssykdom og eldre med psykiske lidelser. Hun er også involvert i samarbeidsprosjekter med helseforetaket og kommuner, der fokus er å utvikle nye modeller i praksisstudiene på sykepleierutdanningen.

 

Hege er med i forskningsgruppene E-Helse, innovasjon og Ledelse (EHIL) og Forskningsgruppen for psykisk helse ved Nord universitet. Nedenfor finner du lenke til mer informasjon om hennes forskning og publisering.