Marianne Kollerøs Nilsen

Postdoktor

Marianne Kollerøs Nilsen har en bachelorgrad i farmasi, mastergrad i helsevitenskap fra NTNU og en doktorgrad (PhD) i studier av profesjonspraksis fra Nord universitet. Hennes forskningsinteresser er helsetjenesteforskning i forbindelse med legemiddelhåndtering og legemiddelbruk, med et hovedfokus på legemiddelbrukere i kommunale helse- og omsorgstjenester. Hun er postodoktor tilknyttet prosjektet MedSafe-Old ved senter for omsorgsforskning midt. Hun er medlem av forskningsgruppa Legemidler og legemiddelhåndtering ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.

 

Nedenfor finner du lenker til mer informasjon om hennes forskning og publisering.