Ove Hellzen

Professor

Ove er utdannet sykepleier og har en doktorgrad (PhD) i medicinsk vetenskap. Han har sin hovedstilling ved Mittuniversitetet (Sverige), hvor han er ansatt som professor ved Institutionen för omvårdnad.

 

Nedenfor finner du lenker til mer informasjon om hans forskning og publisering.