Rigmor Einang Alnes

Førsteamanuensis II

Rigmor Einang Alnes er utdannet sykepleier og arbeider som førsteamanuensis ved Institutt for Helsevitenskap i Ålesund. Hun har et særlig ansvar for undervisning innen praksisveilederutdanning og undervisning om eldre, kronisk syke og personsentrert omsorg. Hun har en førsteamanuensis II stilling, ved Senter for omsorgforskning Midt – Norge, og er forskningsfaglig veileder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjeneste USHT i Møre og Romsdal. Hennes forskningsinteresser er: demensomsorg, kommunikasjon og samhandling, velferdsteknologi og har i tillegg interesse for utdanningsforskning spesielt i forhold til veiledning og simulering.  Hun deltar i forskningsgruppen Praksisnær forskning – kompetanseutvikling for helsepersonell ved NTNU og er medlem i et internasjonalt nettverk  “Interaction under the microscope – International research network on video feedback in health care” (IUM).

 

Nedenfor finner du lenker til mer informasjon om hennes forskning og publisering.