Unn Siri Olsen

Stipendiat

Unn Siri Olsen er utdannet Audiograf og har en master i medisinsk vitenskap fra Lunds universitet. Unn Siri jobbet som faggruppeleder for farmasiutdanningen ved Nord universitet fra 2013–2023. Hun startet som stipendiat tilknyttet MedSafe-Old i september 2023. Hun er tilknyttet arbeidspakke 3 i MedSafe-old og skal forske på eldre som bor hjemme og mottar hjelp med sine legemidler fra hjemmetjenesten. Hun skal spesielt se på hvilke erfaringer eldre og deres pårørende har med å motta hjelp med legemidler og se på mulige tiltak sammen med praksisfeltet. Hun er medlem av forskningsgruppen Legemidler og legemiddelhåndtering ved fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.

 

Nedenfor finner du lenke til mer informasjon om henne.