Bruk av nettbrett som suplement til trygghetalarm-et pilotprosjekt i Stjørdal kommune

Bruk av nettbrett som supplement til trygghetsalarm, er en kvalitativ pilotstudie i Stjørdal kommune i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester, med støtte fra Senter for omsorgsforskning Midt-Norge.

Helsepersonalet og aktuelle brukere ved et bosenter i kommunen ble lært opp i bruk av dette velferdsteknologiske hjelpemidlet.

Deretter ble helsepersonalets erfaringer og opplevelser samlet inn via intervju i grupper og enkeltvis etter noen måneder.

Det viste seg at bruk av trygghetsalarmer ikke gikk ned blant disse brukerne. Noen av brukerne syntes å få økt livskvalitet og mestringsevne, mens for andre ble det ikke slik.

For helsepersonalet viste det seg nyttig ved at de sparte tid og ressurser på å få raskt kontakt med bruker via nettbrettet.

Arbeidnotatet fra pilotprosjektet kan du finne her