Forflytningsteknikk i pleie- og omsorgstjenestene, implementering av kvalitetsstandard i klinisk praksis og studentpraksis

Bakgrunn:

Overhalla kommune har gjennomført utviklingsprosjektet ”Forflytningsteknikk i pleie- og

omsorgstjenestene”; prosjektperiode 1 ½ år (høst 2009 – 2010). Senter for omsorgsforskning Midt-Norge har evaluert prosjektet, evalueringsrapport foreligger, og vi vil gjennomføre del 2 av prosjektet med ett og et halvt år hvor utviklet kvalitetsstandard implementeres i praksis,

Mål:

Overordnet mål (jf. det opprinnelige prosjektet):

1. Overhalla skal være en foregangskommune nasjonalt når det gjelder løft og forflytning i pleie- og omsorgstjenestene

2. Å implementere kvalitetsstandarder eller sertifikater som er av nasjonal interesse

Delmål (jf. det opprinnelige prosjektet):

1. Å bedre tjenestekvaliteten for brukerne i pleie- og omsorgstjenestene når det gjelder løft og

forflytning

2. Å bedre arbeidsmiljøet i pleie- og omsorgstjenestene med vekt på

a) å forebygge helseplager knyttet til løft og forflytning

b) å legge til rette for arbeidstakere med helseplager

c) å øke trivselen i arbeidet

3. Å utvikle kvalitetsstandarder og prosedyrer (førstegenerasjons kvalitetsstandarder og prosedyrer er nå utarbeidet jf. Prosjektrapport)

4. Å formidle resultater av prosjektet inkludert kvalitetsstandarder (regionalt og nasjonalt).

5. Å utvikle samarbeide mellom Høgskolen i Nord-Trøndelag (HiNT) og kommunen til gjensidig

nytte for begge parter

Metode:

Mål 1, 2 og 3: Evaluering opp mot dokumenter; – er standard utviklet og implementert, og måloppnåelse vurdert? (Data fra dokumenter og intervjuer med ansatte)

Mål 4 og 5: Formidle resultater ved studentaktivitet og utvikling av dvd om forflytningsstandard og forflytningspraksis

Prosjektperiode:

August 2011- desember 2012

Finansiering:

Samarbeidsorganet HiNT – kommuner kr. 135000. Sak nr 2008/1338.

Prosjektleder og deltagere:

Prosjektleder Tone Mette Flått, Overhalla kommune.

Prosjektdeltakere for SOF og HiNT: Nanna s. Hellesø og Hildfrid Brataas

Aktuelt:

Tiltak som gjennomføres i Overhalla kommune med implementering av kvalitetsstandard foregår uavhengig av SOF og HiNT’s prosjektdeltakelse.

Dvd produksjon planlegges gjennomført under studentenes praksisperioder i vårsemesteret 2012. Nanna Hellesø har utført noe planarbeid høsten 2011.

Evaluering av standardimplementering vil baseres på data som samles i august 2012. Rapport vil foreligge ved utgangen av år 2012.