Forundersøkelse ernæring i Ålesund

ILLUSTRASJONERNARINGSRAPPORT550__240

Denne rapporten inneholder resultater av en undersøkelse som ble gjennomført i Ålesund kommune høsten 2011. Undersøkelsen ble utført av Utviklingssenteret for hjemmetjenesten i Møre og Romsdal i samarbeid med Senter for Omsorgsforskning Midt-Norge. Undersøkelsen er en del av et opplæringsprogram for å øke kompetansen og fokus på problematikk rundt fare for underernæring av brukere/beboere innskrevet i pleie og omsorgstjenesten i kommunen.

Av: Anne Sigrid Haugset

Her kan du lese rapporten:

Ernæring forprosjekt, Ålesund kommune.