Gode øyeblikk. Dagtilbud for hjemmeboende eldre med begynnende demens

Mål/innhold: Utprøving av dagtilbud i to kommuner

Prosjektansvarlig: Hildfrid V. Brataas

Tid: Avsluttet 2008

Publisering: Omtale. Rapport