Helseopplevelse hos reindriftssamerna i sör

Mål/innhold: Å skape og utvvikle forskningsideer og prosjektskisse innenfor feltet helsespörsmål innefor livsmijoen i reindriftsnaeringen i det Sörsamiske området.
Prosjektansvarlig: Lena Maria Kroik
Tid: September 2010 – april 2011.
Publisering: Juni 2011