Pasientperspektiver på nytt dagtilbud

Pasientperspektiver på nytt dagtilbud i kommunehelsetjenesten til personer med uhelbredelig sykdom