Prosjektrapport- Smertekartlegging hos deltagere på AFEM rehabilitering ved Smednes trivselsgård AS

På oppdrag fra Smednes trivselsgård as har Senter for omsorgsforskning, Midt-Norge (SOF) utarbeidet en plan og gjennomført oppdraget  med følgende formål og datasamling:

  • Formål: Videreutvikling av smertekartleggingsverktøy som benyttes i AFEM rehabilitering.
  • Metode: Kartleggingsundersøkelse med spørreskjema, og kvalitativ intervjustudie for å få et mer helhetlig bilde av smerteopplevelser før og etter AFEM rehabilitering.

Les hele rapporten her.