Rapport: Tilbud om avlasting for pårørende av hjemmeboende personer med demens.

PROSJEKTRAPPORTDEMENSMAI2013__240
Prosjektgruppa for demensomsorg ved Utviklingssenter for hjemmetjenester i Åfjord kommune ønsker med denne rapporten å øke kunnskapen om avlastning for pårørende av personer med demens i hjemmet.

Av: Kirsten Lange

Tilbud om avlastning for pårørende til hjemmeboende personer med demens. Rapport fra Utviklingssenetret for hjemmetjenester i Åfjord kommune.

Bakgrunn:

Utviklingssenteret for hjemmetjenester i Åfjord kommune har som hovedmålsetning å bedre kvaliteten i omsorgen for hjemmeboende brukere. Ett av utviklingssenterets satsingsområder er hjemmeboende med demens. Bakgrunnen for å utvikle og prøve ut en avlastningsordning for pårørende var at Åfjord kommune manglet et tilrettelagt aktivitetstilbud for hjemmeboende personer med demens. Kommunen manglet også velfungerende støttetiltak for de pårørende.

Mål:

Hensikten med dette prosjektet ble for det første å utvikle og gjennomføre en ordning med avlastning for pårørende til personer med demens slik at de fikk et pusterom i hverdagen. Den andre hensikten var å gi personer med demens et tilbud om tilpassede og meningsfulle aktiviteter i hverdagen.

Rapporten kan du lese her.