Den 4. nasjonale konferansen om omsorgsforskning arrangeres 22.–23. Oktober 2014 på Quality Hotell Gardermoen

Tema for årets konferanse er «Prioritering og fordeling i omsorgstjenestene».

I tillegg til spennende innlegg om temaet fra bl.a. Heidi Gautun, forskningsleder hos NOVA, og Tor Inge Romøren, professor ved Høgskolen i Gjøvik, vil det bli parallelle sesjoner med et bredt spekter innenfor omsorgsfeltet, samt en god og variert postersesjon.

For å melde deg på, klikk her.

Program_Omsorgsforsk_2014