Ny kunnskapsbase for kommunene – Omsorgsbiblioteket.no

De fem sentrene for omsorgsforskning (SOF) fikk som en oppfølging av St.meld. 29Morgendagens omsorg i oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet å være et dokumentasjonssenter for forsknings-, utviklings- og innovasjonsarbeid i helse- og omsorgssektoren. For å følge opp dette oppdraget arbeider sentrene med å utvikle et elektronisk bibliotek, Omsorgsbiblioteket.no, som skal gjøre nyttig og relevant kunnskap lett tilgjengelig for kommunene.