EHR Pathways – et prosjekt med fokus på dokumentasjon

Ansatte ved HiNT og SOF Midt er involvert i et 3-årig innovasjonsprosjekt kalt «EHR pathways – EHR treatment pathways for better care and professional nurse support in municipality health service». 

Prosjektet skal utvikle en ny teknologisk løsning for elektronisk pasientjournal for bruk i den kommunale omsorgstjenesten. Hensikten er å skape et godt verktøy som forenkler og kvalitetssikrer sykepleiernes dokumentasjonsarbeid gjennom bruk av forløp og standarder.

Prosjektet gjøres i samarbeid mellom aktører i England, Latvia og Norge, og har mottatt finansiering gjennom Eurostars-programmet, HORIZONT2020. HiNT/SOF (ved Jorunn Bjerkan, Victor Valderaune og Rose Mari Olsen) er innleid som underleverandør til det norskeide selskapet Hospital Organiser AS. Vårt bidrag er å kartlegge dagens dokumentasjonspraksis i den kommunale omsorgstjenesten, og på bakgrunn av dette gi faglige innspill til kravspesifikasjon for ny teknologisk løsning. I tillegg vil vi gjennomføre lokal brukertesting av pilotversjon når denne foreligger.