Nytt tidsskrift for den kommunale helse- og omsorgstjenesten er lansert

De fem sentrene for omsorgsforskning i Nord-, Vest-, Sør-, Øst- og Midt-Norge er stolte over å kunne presentere det første nummeret av «Tidsskrift for omsorgsforskning».

Tidsskrift for omsorgsforskning skal være et bindeledd mellom forskningssektoren og praktikerne. Gjennom fagfellevurderte artikler og populærvitenskapelige presentasjoner skal tidsskriftet formidle forsknings- og utviklingsprosjekter som kan bidra til kompetanseheving og utvikling av omsorgsfeltet.

Målgruppen for tidsskriftet er ansatte i kommunenes helse- og omsorgstjeneste, forskningsmiljøer og studenter på høgskoler og universiteter, offentlige myndigheter og beslutningstakere.

Professor emeritus Tor Inge Romøren er redaktør for tidsskriftet. I redaksjonen inngår representanter fra hvert av de fem sentrene for omsorgsforskning, samt en representant fra USHT. I tillegg er det ansatt en egen redaksjonssekretær. Senter for omsorgsforskning Midt-Norge er representert ved Rose Mari Olsen. Ta gjerne kontakt på [email protected] dersom du vurderer å publisere artikkel, har tips om saker, eller har spørsmål om tidsskriftet.

Tidsskriftet er tilgjengelig på www.idunn.no