Sluttrapport om “Etablering av kommunale tverrfaglige læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i Nord Trøndelag”

Kartlegging av legemiddelrelaterte problem i sykehjem og hjemmetjenesten i Nord Trøndelag

Sluttrapport i  delprosjekt 1 «Etablering av kommunale tverrfaglige læringsnettverk for riktig legemiddelbruk i sykehjem og hjemmetjenesten i Nord Trøndelag» 

Les hele rapporten her: http://www.omsorgsforskning.no/utgivelser/rapportserie/rapport_4