Siri Andreassen Devik

Førsteamanuensis

Siri er utdannet sykepleier og har en doktorgrad (PhD) i sykepleie. Hennes forskningsinteresser er hovedsakelig sykepleie og helsetjenesteforskning innenfor kommunale helse- og omsorgstjenester: eldreomsorg, palliasjon, pasientsikkerhet, etikk og sykepleie-pasient relasjonen. Hun er regional koordinator for Senter for omsorgsforskning midt i Omsorgsbiblioteket  og medlem av bibliotekets arbeidsutvalg. Hun er også forskningsfaglig veileder for Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Trøndelag, avdeling nord. Hun er medlem av forskningsgruppa ComCare ved Fakultet for sykepleie og helsevitenskap ved Nord universitet.

 

Nedenfor finner du lenker til mer informasjon om hennes forskning og publisering: