Erfaringer med COVID-19 i norske sykehjem

På oppdrag fra Koronakommisjonen har Senter for omsorgsforskning (SOF Øst, Sør, Vest, Midt og Nord) utviklet kunnskap om erfaringer med covid-19-pandemien ved norske sykehjem, herunder hvor forberedt de var på å håndtere en slik pandemi, hvilke utfordringer pandemien har medført, og hvordan sykehjemmene i praksis har håndtert disse. Rapporten kan leses i fulltekst her