Sykepleiere i sykehjem er særlig utsatt for å få dårlig samvittighet

En ny studie blant sykepleiere og andre helsearbeidere i sykehjem og hjemmetjenester viser at sykepleiere er særlig utsatt for å få dårlig samvittighet (definert som samvittighetsstress). Sammenlignet med vernepleiere, helsefagarbeidere, assistenter og lærlinger, hadde sykepleiere nesten dobbelt så stor sannsynlighet for å rapportere høye nivåer av samvittighetsstress. I tillegg ble det funnet en rekke andre faktorer som hver for seg kunne øke risikoen for høye stressnivåer: det å være kvinne, bo alene, ha omsorgsansvar for barn, jobbe over 75 % stilling, jobbe i en stor kommune, jobbe i turnus, jobbe i sykehjem (versus hjemmebasert tjeneste), samt det å ikke ha tilbud om regelmessig etisk refleksjon på arbeidsplassen. Spørreundersøkelsen foregikk i Trøndelag og Nordland, og ble besvart av 2093 deltakere rekruttert gjennom Norsk Sykepleierforbund og Fagforbundet.

Studien er utført av stipendiat Hilde Munkeby ved Nord universitet, samt hennes veiledere førsteamanuensis Siri Andreassen Devik og professor Grete Helen Bratberg. Du kan lese hele artikkelen her.