Knusing og deling av tabletter og kapsler er vanlig i sykehjem

Når eldre pasienter har utfordringer med å innta tabletter og kapsler, kan løsningen være at sykepleier modifiserer legemidlet gjennom knusing eller deling. Dette kan være en god løsning, men også utgjøre en farlig praksis dersom legemidlet ikke er egnet for slik behandling. Hvor ofte skjer modifisering av tabletter og kapsler i sykehjem? Hvilke metoder benyttes, og hva er årsaken til at modifisering gjøres? Disse spørsmålene belyses i en nylig publisert artikkel i tidsskriftet Geriatric Nursing. Gjennom observasjon av 273 medisinutdelinger i sykehjem fant Solberg, Devik, Bell, Zeiss og Olsen at sykepleierne modifiserte tabletter og kapsler i 21 % av tilfellene. Knusing var den hyppigst brukte metoden, og svelgeproblemer ble rapportert som den vanligste årsaken til at modifisering ble gjort. Det ble funnet statistiske sammenhenger mellom modifisering av legemidler, pasientens kognitive funksjon og administrasjonsmåte (dosett/multidose). Du kan lese artikkelen i fulltekst her.