Forebygging av trykksår i kommunale helse- og omsorgstjenester

I en publisert kunnskapsoppsummering oppsummerer Siri Andreassen Devik forsknings- og utviklingsarbeid som omhandler forebygging av trykksår i kommunale helse- og omsorgstjenester. Oppsummeringen inkluderer 33 forskningspublikasjoner og 15 utviklingsprosjekter. I tillegg omtales 14 politiske, juridiske og faglige dokumenter med føringer og relevans for temaet. Du kan lese hele publikasjonen på Omsorgsbiblioteket.