Trygg legemiddelbruk i kommunehelsetjenesten?

Erfaringskonferansen ble arrangert av Senter for omsorgsforskning, midt. Nord universitet, Fylkesmannen i Nord-Trøndelag og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester i Nord-Trøndelag i Steinkjer Rådhus 23. november 2016.

Det var 115 deltagere.

Du kan finne presentasjonene her:

Presentasjon ved Hege Therese Bell

Delprosjekt 1 Siri Devik og Inger Lise Fiskvik

Delprosjekt 3 Endring av praksis på lang sikt

Faglig utvikling hos sykepleierne

Legemiddelgjennomgang i korttidsavdeling – Elisabeth Kimbell

Legemiddellister til nettet

Presentasjon erfaringskonferanse 23.nov 2016 – Siri og Ingela